Ιστορία του σχολείου μας

Εκτύπωση

Στο Δοξάτο, από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα από τον 18ο αιώνα, υπήρχαν εκπαιδευτικά ιδρύματα, δείγματα της πνευματικής, πολιτιστικής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης του.

Το 1947 ιδρύεται στο Δοξάτο παράρτημα του Γυμνασίου Θηλέων Δράμας με τις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Η τρίτη τάξη όμως δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού.

Στεγάστηκε σε τρεις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου και σε δύο αίθουσες του σπιτιού του κ.Παπαϊωάννου. Φοιτούσαν μαθητές, αγόρια και κορίτσια, όχι μόνο από το Δοξάτο, αλλά και τις γύρω περιοχές (Κρηνίδες, Καλαμπάκι, Κύργια, Άγιος Αθανάσιος).

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29 Απριλίου 1946, ορίζεται με Νομοθετικό Διάταγμα η ίδρυση οκτατάξιου Γυμνασίου στο Δοξάτο. Η ανωτέρα απόφαση ελήφθη μετά από πρόταση του Βουλευτή Δράμας κ.Καραΐσκου, διότι θα εξυπηρετούσε 40.000 κατοίκους της περιοχής, αλλά και του Υπουργού κ.Κωνστάτσου, διότι η περιφέρεια αυτή "είναι εθνικόν φρούριον και εθνικαί ανάγκαι το επιβάλλουν". Η απόφαση οριστικοποιήθηκε το 1949. Το οκτατάξιο Γυμνάσιο στεγάστηκε στη σημερινή αίθουσα τελετών του Δημοτικού Σχολείου, σε αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου και στην οικία του κ.Παπαϊωάννου. Το 1954 με Ν.Δ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (214/11.9.54) συστήνεται επιτροπή "δια των συλλογών εράνων προς ανέγερσιν του διδακτηρίου του Γυμνασίου Δοξάτου " . Στον έρανο συνέβαλλαν και χωρία της περιοχής.

Εγκαινιάστηκε το 1958, οπότε και άρχισε να λειτουργεί Γυμνάσιο και Λύκειο. Την περίοδο 1967-79 λειτούργησε ως εξατάξιο Γυμνάσιο. Το 2000 χτίστηκε το κτίριο που στεγάζει σήμερα το Γυμνάσιο μας.

Στις μέρες μας...

Το κτίριο του σχολείου μας είναι σύγχρονο και καλοδιατηρημένο.

Στο Γυμνάσιό μας λειτουργούν έξι τμήματα, δύο στην Α', δύο στη Β' και δύο στη Γ' γυμνασίου. Οι μαθητές διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες: Αγγλικά και Γερμανικά. Διδάσκονται ακόμα τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας.


Copyright © 2009 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..