ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2021-22

Εκτύπωση

 

Οι Καθηγητές

Σωτηρέλης Θεόδωρος -  Διευθυντής (Μαθηματικός)

Χατζηβασιλείου Ματθίλδη (Φιλόλογος)

Κλείδου Θεοπίστη (Φιλόλογος)

Κεντζίδου Μαρία (Φιλόλογος)

Παυλίδου Άννα (Μαθηματικός)

Τομπούλη Γεωργία (Γεωλόγος)

Πολυχρονιάδου Αφροδίτη (Θεολόγος)

Αρσονιάδου Αναστασία (Πληροφορικής)

Μαυρομάτη Ελένη (Αγγλικής Φιλολογίας)

Σαραφοπούλου Ολυμπία(Γερμανικής Φιλολογίας)

Κωνσταντινίδου Σταυρούλα (Φυσικής Αγωγής)

Λαμπρινόπουλος Σπυρίδων (Μουσικής)

Κουκουρδή Θεοδώρα (Οικιακής Οικονομίας)

Κουσίδης Βασίλειος (Τεχνολόγος)

Χρυσομαλίδου Αναστασία (Τεχνολόγος)

Βογιατζή Ιωάννα (Γαλλικών)

Γρίβα Ελένη (Καλλιτεχνικών)