ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Εκτύπωση

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας, η Β΄ τάξη του Γυμνασίου μας επισκέφτηκε το Κτήμα του Κ. Λαζαρίδη. Το θέμα μας είναι η κατασκευή μακέτας της Βιομηχανίας, όλοι οι μαθητές είχαν συγκεκριμένους ρόλους «Διευθυντικούς» και η επίσκεψη έγινε κάτω από αυτό το πρίσμα.  Στη συνέχεια στο εργαστήριο οι μαθητές με τη εποπτεία του καθηγητ’η του μαθήματος θα δημιουργήσουν την μακέτα. Είναι ένα μάθημα εξαιρετικά ενδιαφέρον, που κινείται σε πλαίσια ομαδικής εργασίας, έτσι οι μαθητές προσπαθούν να συνεργαστούν και μέσα από την διαδικασία κατασκευής της μακέτας, ανεβάζουν τους διδακτικούς στόχους.